Het ICEAC is een Onderzoeks- en Documentatie Instituut in Domburg, Nederland.

Het herbergt een grote, gestaag groeiende bibliotheek met enkele duizenden boeken over Europese kunstenaarskolonies en een studiecentrum voor onderzoek naar de betekenis, achtergrond en toekomst van de kunstenaarskolonies in Europa en de documentatie daarvan.

Het Centrum zal als wetenschappelijke zijde van de Federatie van Kunstenaarskolonies in Europa (EuroArt) in de openbaarheid treden op hetzelfde moment als het nieuw geplande Kunstmuseum van Domburg, dat was voorzien voor 2020-2022. Vanwege COVID-19 is de termijn noodzakelijkerwijs verschoven naar 2023-24. Op dit moment fungeert het ICEAC voornamelijk als een adviesraad.

Het is een lang gekoesterde wens, gesteund door het bestuur en vele leden van Euroart, en klaar om volledig naar buiten te treden zodra de nieuwe huisvesting is gerealiseerd. De onderhandelingen over de uitbreiding van het bestaande museum zijn in volle gang. Het ICEAC – dat ook een uitgebreide en kostbare kunstcollectie onder zijn hoede heeft, gericht op de klassieke en hedendaagse kunstenaarskolonies in Europa – zal onder meer interregionale en internationale projecten organiseren in samenwerking met de leden en partners van EuroArt.