SPIEGEL VAN DE ZIEL – MIRROR OF THE SOUL

Er zijn veel werken van Jan Toorop te zien in de prachtige tentoonstelling Spiegel van de Ziel, die werd georganiseerd door het Singer Museum in samenwerking met het Rijksmuseum Amsterdam.
Gastconservator Jenny Reynaerts, senior conservator van het Rijksmuseum Amsterdam, is de samensteller van de tentoonstelling die werd geopend door de directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbets. Een kleine selectie.

Many works by Jan Toorop are on show in the wonderful exhibition organized by the Singer Museum in co-operation with the Rijksmuseum Amsterdam. Guest Curator Jenny Reynaerts, Senior Curator of the Rijksmuseum Amsterdam, composed the exhibition which was opened by the Director of the Rijksmuseum Taco Dibbets. A small selection.

De directeur van het Singer Museum Jan Rudolph de Lorm met bloemen voor Jenny Reynaerts en Taco Dibbets.
The Director of the Singer Museum Jan Rudolph de Lorm with flowers for Jenny Reynaerts and Taco Dibbets.

Een bijzonder Zelfportret van Jan Toorop, in zijn atelier in Amsterdam, 1880, olieverf op doek, Coll. Kunstmuseum Den Haag.
A special Self-Portrait by Jan Toorop, in his studio in Amsterdam, 1880, oil on canvas, Coll. Kunstmuseum Den Haag.

En nog een mooi Zelfportret van Jan Toorop, uit 1881, met waterverf en krijt, Coll. Rijksmuseum Amsterdam.
And another beautiful Self-Portrait by Jan Toorop, from 1881, with water colour and chalk, Coll. Rijksmuseum Amsterdam.

Portret van Jeannette de Lange, die Toorop niet alleen in Scheveningen en Den Haag maar ook meermalen in Domburg ontmoette. Een van Toorops mooiste portretten; in 1900 geschilderd, olieverf op doek, Coll. Rijksmuseum Amsterdam. In het portret zijn vele stijlen te herkennen, terwijl het voor alles een sfeer van harmonie en sereniteit ademt. De voor Toorop kenmerkende vlakvulling laat een omlijsting van bloemen zien die naast een decoratief ook een symbolistisch aspect in zich draagt. Toorops pointillisme, dat sterke kleurcontrasten vermijdt, leent zich hier in het bijzonder voor het weergeven van dromerigheid en geconcentreerdheid tegelijkertijd. Het licht lijkt van binnenuit én van buitenaf een sublieme glas over het doek te werpen.

Portrait of Jeannette de Lange, who met Toorop not only in Scheveningen and The Hague but also several times in Domburg. One of Toorop’s most beautiful portraits; painted in 1900, oil on canvas, Coll. Rijksmuseum Amsterdam. Many styles can be recognized in the portrait, while it in particular renders an atmosphere of harmony and serenity. Toorop’s typical way of covering the whole canvas, shows a setting of flowers which in addition to a decorative element also entails a symbolist aspect. Toorop’s Pointillism, which avoids strong colour contrasts, here in particular is suited to display dreaminess and concentration at the same time. The light seems to cast a sublime shine over the canvas both from the in- and the outside.

De Zusjes Henny, het prachtige drieluik van zwart en gekleurd krijt uit 1897 dat in 1901/1902 op de Wiener Secession in Wenen hing. Het portret in het midden, van Adrienne Henny, is nu eigendom van het Groninger Museum; de portretten van Anna en Zus Henny bevinden zich nog in particuliere collecties.

The Sisters Henny, the beautiful triptych in black and coloured chalk, dated 1897, which hang at the Wiener Secession in Vienna in 1901/1902. Adrienne’s portrait in the middle now belongs to the Groninger Museum; the portraits of Anna and Zus (Sis; Helena) still are in private collections.