Spiegel van de ziel

Er zijn veel werken van Jan Toorop te zien in de prachtige tentoonstelling Spiegel van de Ziel, die werd georganiseerd door het Singer Museum in samenwerking met het Rijksmuseum Amsterdam.
Gastconservator Jenny Reynaerts, senior conservator van het Rijksmuseum Amsterdam, is de samensteller van de tentoonstelling die werd geopend door de directeur van het Rijksmuseum Taco Dibbets. Een kleine selectie.

De directeur van het Singer Museum Jan Rudolph de Lorm met bloemen voor Jenny Reynaerts en Taco Dibbets.

Een bijzonder Zelfportret van Jan Toorop, in zijn atelier in Amsterdam, 1880, olieverf op doek, Coll. Kunstmuseum Den Haag.

En nog een mooi Zelfportret van Jan Toorop, uit 1881, met waterverf en krijt, Coll. Rijksmuseum Amsterdam.

Portret van Jeannette de Lange, die Toorop niet alleen in Scheveningen en Den Haag maar ook meermalen in Domburg ontmoette. Een van Toorops mooiste portretten; in 1900 geschilderd, olieverf op doek, Coll. Rijksmuseum Amsterdam. In het portret zijn vele stijlen te herkennen, terwijl het voor alles een sfeer van harmonie en sereniteit ademt. De voor Toorop kenmerkende vlakvulling laat een omlijsting van bloemen zien die naast een decoratief ook een symbolistisch aspect in zich draagt. Toorops pointillisme, dat sterke kleurcontrasten vermijdt, leent zich hier in het bijzonder voor het weergeven van dromerigheid en geconcentreerdheid tegelijkertijd. Het licht lijkt van binnenuit én van buitenaf een sublieme glas over het doek te werpen.

De Zusjes Henny, het prachtige drieluik van zwart en gekleurd krijt uit 1897 dat in 1901/1902 op de Wiener Secession in Wenen hing. Het portret in het midden, van Adrienne Henny, is nu eigendom van het Groninger Museum; de portretten van Anna en Zus Henny bevinden zich nog in particuliere collecties.