Inleiding & doelstellingen

Inleiding

De uitbreiding van het Museum Domburg in de provincie Zeeland NL is voorzien voor 2022-2024. Het museum zal ruimte bieden aan Francisca van Vlotens initiatief een Studiecentrum op te richten naar de betekenis, achtergrond en toekomst van de kunstenaarskolonies in Europa en de documentatie daarvan. Wat de uitvoering van zijn doelstellingen betreft is het centrum onafhankelijk van het Museum Domburg. Het ICEAC is gepland als de wetenschappelijke zijde van euroart, de Federatie van Kunstenaarskolonies in Europa die sinds 1994 bestaat. De managementkant van euroart bevindt zich voorlopig in Worpswede DE. Het Centrum wordt gezien zijn huidige rol als adviseur en zijn toekomstige rol als de wetenschappelijke zijde van de Federatie, financieel door euroart ondersteund.

Doelstellingen

De doelstellingen van het ICEAC zijn:

 1. Het onderhouden van een onderzoekscentrum, dat is gebaseerd op de verzamelde archieven en
  de relevante publicaties, boeken en documenten.
 2. Onderzoek doen en promoten naar de Europese kunstenaarskolonies en daarover adviseren.
 3. Actief verwerven van documentatie en archieven van derden.
 4. Het onderhouden van een internationaal uitwisselingsnetwerk rond het thema, in het bijzonder
  beschikbaar voor de leden van euroart en de vrienden van het ICEAC.
 5. Het organiseren van interregionale & internationale projecten in samenwerking met vergelijkbare
  instellingen.
 6. Een belangrijke particuliere kunstcollectie over Europese kunstenaarskolonies huisvesten en het
  zien ervan mogelijk maken voor het publiek.

Het ICEAC wil het Europese Kenniscentrum op het gebied van Kunstenaarskolonies worden.