Nieuws

Veel kunstenaarskolonies gepresenteerd en het ICEAC gelanceerd.

Op 24 februari 2022 verscheen de catalogus bij de tentoonstelling De Onthulling, Die Enthüllung, The Unveiling (11.09.2021 – 19.06.2022).  

Niet alleen worden veel kunstenaarskolonies in Europa met werken van bekende vertegenwoordigers ervan gepresenteerd, ook kan men door met zorg ingerichte vitrines kennis nemen van de onderzoeken van het ICEAC. Dat Internationale Centrum voor Europese Kunstenaarskolonies treedt hiermee ook naar buiten als wetenschappelijke tak van euroart, de Federatie van Europese kunstenaarskolonies.

De Onthulling – Die Enthüllung – The Unveiling
Kennismaking met een collectie | Die Entdeckung einer Sammlung | Discovering a collection
Francisca van Vloten

De Factory, Domburg
ISBN | EAN: 978-90-823448-6-8
80 p., 2022

€ 14,-

Te verkrijgen in het MTVP Museum Domburg en bij De Factory, info@defactory.org.

EEN ONVERKLAARBARE INTIMITEIT MET DE NATUUR
                  Kunstenaarskolonies in Nederland

Nederlandse versie van:  Thomas Andratschke (Red.), MythosHeimat. Worpswede und die europäischen Künstlerkolonien, Dresden : Sandstein Verlag, [2016], 156-172.

Verslag tentoonstellingen in Tableau

De Bibliotheek en Documentatie Archieven nemen geleidelijk in omvang toe, mede dankzij bijdragen van EuroArt collega’s en particulieren.

De CFVV, die op dit moment nog is verspreid over verscheidene depots, bouwt actief aan de uitbreiding van haar kunstcollectie en zal te zijner tijd in het Centrum worden gehuisvest.

Enkele van de recente aankopen zijn:

  • Een fijngevoelige en toch sterke olieverf door Otto van Rees van zijn vrouw Adya in het kraambed van hun tweede dochter, Magda, in 1910 op de Rue Lepic nr. 100 in Montmartre, Parijs gemaakt. Met dank aan Irène Lesparre, Van Rees Stichting. Beide kunstenaars waren onder meer verbonden aan de kolonies Laren, Domburg en Ascona.
  • Een ongedwongen olieverf-impressie uit 1916 met drie baadsters van de Nabis schilder Maurice Denis, kenmerkend door de vereenvoudiging van vorm, de golvende lijnen van de Franse Art Nouveau en de nadruk op kleuren.
  • Een Merz collage met gemengde techniek van de bekende Dada kunstenaar Kurt Schwitters, ca. 1919-1929. Met zijn zgn. Merz schilderijen overschreed Schwitters de traditionele grenzen van de beeldende kunst.

De ICEAC-directeur adviseert regelmatig over relevante zaken aan instellingen als EuroArt en aan particulieren.

Het ICEAC ontwikkelde de Jan Toorop route, die zich nog steeds uitbreidt over heel Europa, te beginnen met musea en organisaties in Nederland, België, Frankrijk, het VK, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Servië.

Het ICEAC zal onder meer interregionale en internationale projecten organiseren in samenwerking met de leden en partners van EuroArt.