Impressionisms Routes & Route Toorop & ICEAC

19 Maart, 2019 Officïele ceremonie in Frankrijk, in het historische hart van Parijs

Parijs ’s nachts, 19 maart 2019.

CULTURELE ROUTE VAN DE RAAD VAN EUROPA
Het project ‘Impressionisms Routes’ is sinds september 2018 een van de meer dan 30 gecertificeerde Culturele Routes van de Raad van Europa.

CERTIFICATIE
Om te worden gecertificeerd, moet een Culturele Route een thema aanschouwelijk maken dat Europese waarden vertegenwoordigt en wordt gedeeld door ten minste drie landen in Europa; de Route moet onderwerp zijn van grensoverschrijdend multidisciplinair wetenschappelijk onderzoek; zij moet het Europese geheugen, de geschiedenis en het erfgoed bevorderen en een bijdrage leveren aan de interpretatie van de hedendaagse verscheidenheid in Europa; zij moet culturele en educatieve uitwisselingen voor jongeren ondersteunen; zij moet tot voorbeeld strekkende en vernieuwende projecten op het gebied van cultuurtoerisme en duurzame culturele ontwikkeling ontplooien en ten slotte moet zij toeristische producten ontwikkelen die voor verschillende groepen zijn bedoeld.

Ca. 200 mensen waren aanwezig bij de ceremonie.
De meesten van hen kwamen uit Franse kunstenaarskolonies of schildersdorpen.

DE TOOROP ROUTE
Als organisatie gesteund door euroart en het MTVP Museum Domburg NL, is het ICEAC de Ambassadeur van het netwerk van Toorop locaties in het project ‘Impressionisms Routes’. In Domburg is door het ICEAC een basis-Route tot stand gebracht die verder wordt ontwikkeld door heel Europa heen, met als startpunt musea en organisaties in Nederland, België, Frankrijk, Engeland, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Servië. Zie iceac.eu.

International Centre for the Study of European Artist Colonies
Research and Documentation Institute Domburg i.o., the Netherlands

CEREMONIE 19.03.2019 IN PARIJS
Het project Impressionisms Routes, Les Routes des Impressionnismes, ontving zijn certificatie uit handen van Stefano Dominioni, de directeur van het Europese Instituut voor Culturele Routes van de Raad van Europa.
De ceremonie had plaats in het Collège des Bernardins, het hartje van historisch Parijs.

Stefano Dominioni, de directeur van het Europese Instituut voor Culturele Routes van de Raad van Europa, aan het woord.
Pierre Bedouelle, de voorzitter van Impressionisms Routes, aan het woord.
Pierre Bedouelle en Francisca van Vloten, coördinator van de Toorop Route van het ICEAC, met het certificaat.
Georges Lucenet, de vice-voorzitter van Impressionisms Routes, stelt de gasten van de Routes in Spanje, Slovenië, Duitsland en Nederland voor.

iceac.eu
marietakmuseum.nl
www.impressionismsroutes.com
The Cultural Routes of the Council of Europe programme (PDF)