OPENING VAN DE JACOBA VAN HEEMSKERCK TENTOONSTELLING

EEN GEWELDIGE PRESENTATIE IN DE KUNSTENAARSKOLONIE DOMBURG

IN HET MUSEUM DOMBURG MET HET ICEAC DOMBURG AND EUROART.
Van 2 juli t/m 24 september, 2023. Opening op 1 juli, 2023

De tentoonstelling is een samenwerkingsproject van het Museum Domburg met het ICEAC Domburg, de wetenschappelijke poot van de Federatie voor Europese kunstenaarskolonies euroart. Voor deze Jacoba van Heemskerck herdenkingstentoonstelling werden 30 werken van Jacoba bijeengebracht die een overzicht van haar ontwikkeling laten zien, van het vroege realisme naar het in Domburg ontstane luminisme en kubisme tot het expressionisme dat in Duitse contacten tot grote bloei zou komen. Aan dit overzicht werd een heel bijzonder vroeg portret van Jacoba van Heemskerck toegevoegd, volgens de conservator vrijwel zeker een uniek zelfportret.

Daarnaast zijn 20 werken te zien van hedendaagse kunstenaars die werden geïnspireerd door Jacoba’s werken of door haarzelf. Als Artists in Residence verbleven deze met euroart verbonden kunstenaars enkele dagen in Domburg, waar zij hartelijk werden onthaald. Dat werd beantwoord met een prachtig gedicht, een kunstwerk in de stijl van Marcel Broodthaers en een weelde aan zonnebloemen.

Na een welkomstwoord van bestuursvoorzitter Arnold van Houtum en een toelichting op de tentoonstelling van conservator Francisca van Vloten, volgde de openingsrede door Katlijne Van der Stighelen, hoogleraar kunstgeschiedenis te Leuven en lid van de Raad van Advies van het Museum Domburg. In haar zeer boeiende betoog stond zij stil bij de aandacht voor vrouwelijke kunstenaars door de jaren heen en het gebrek daaraan.

Aansluitend betrad Katlijne Van der Stighelen als eerste met Francisca van Vloten de museumgalerij en –zaal, gevolgd door een honderdtal enthousiaste bezoekers, die hopelijk op hun beurt door zeer velen zullen worden gevolgd. De tentoonstelling is een klein eerbetoon aan een groot kunstenaar, zij wordt begeleid door een drietalige publicatie.

Openingsspeech door Katlijne Van der Stighelen; Zelfportret door Jacoba van Heemskerck; Arnold van Houtum en Francisca van Vloten luisteren naar het gedicht van de kunstenaar Wim Scheere en zijn collega’s & zonnebloemen en het ‘mosselen’-kunstwerk.